keynotesprekers


Jac van der Klink


Henny MuldersJaap van Weeghel

werken naar vermogen!?

Psychologen zijn op diverse terreinen werkzaam met jongeren met een psychische arbeidsbeperking.

Het congres Psychologen voor Werken naar Vermogen op 1 juni 2012 was bij uitstek de gelegenheid met elkaars werkwijze of met dit werkveld kennis te maken.

Klink: 'Arbeidsparticipatie als uitkomst van psychologisch (be)handelen'

Mulders: 'Werken naar vermogen vereist inclusieve arbeidsorganisaties'

Van Weeghel: 'Re-integratie van mensen met psychische beperkingen: zo werkt het!'

Congresverslag
Terwijl de vergrijzende maatschappij schreeuwt om meer werken, staan er veel gemotiveerde jongeren met een arbeidsbeperking aan de kant...


dagvoorzitter & panelleider


Hans van Eck


Wilmar Schaufeli

Het congres werd geopend met een panel onder leiding van Wilmar Schaufeli.

Vertegenwoordigers van Cedris, CNV Jongeren, UWV, en VNO-NCW zetten uiteen welke implicaties werken naar vermogen heeft voor hun achterban of klanten. Zij schetsen het maatschappelijk kader voor de vakinhoudelijke discussie van psychologen.